Репро Инова

„Определяне на действието на терапията с Intralipid® върху лимфоцити сред жени от българската популация с неуспешна бременност и рекурентни аборти“

Как да се включа в този проект ?

Неправилната регулация на NК клетките в периферната кръв и ендометриума се свързва с репродуктивна имунно-патология, като повтарящи се спонтанни аборти, стерилитет и неуспешни ин витро процедури.

За протичането на нормална бременност трябва да настъпи имунологично разпознаване и установяване имунологична толерантност спрямо плода, който се явява наполовина „чужд“ за майчиния организъм. NK-клетките в ендометриума имат изключително важна роля за успешната имплантация на ембриона, тъй като контактуват директно с клетките на трофобласта и секретират специфичен набор от молекули, регулиращи ангиогенезата (изграждането на кръвоносни съдове) и трофобластната инвазия.

Маточните NK-клетки представляват 50-70% от общата лимфоцитна популация в матката като броят им е най-висок в лутеалната фаза от менструалния цикъл, при ембрионалната имплантация и в първите месеци от бременността. Относно произхода на маточните NK-клетки се знае, че NK-клетките от кръвообращението мигрират към маточната лигавица, където в последствие претърпяват специфични промени, отразяващи специализираната им функция.

За терапия при повишено количество НК клетки и НК активност от няколко десетилетия се използва инфузия на интралипид. 

Интралипидът осигурява важни мастни киселини, линолова киселина (LA), омега-6 мастна киселина, алфа-линоленова киселина (ALA), омега-3 мастна киселина. Той също стимулира ретикуло-ендотелната система и премахва “сигналите за опасност”, които могат да доведат до загуба на бременност.

Повишената NK цитотоксичност е свързана с липсата на имплантация и повтаряща се аборти при човека. Затова този медикамент се използва успешно като терапевтична възможност за модулиция на абнормалната NK активност при жени с репродуктивни проблеми.

Целта на Проекта е:

 • Да се установяване продължителността на действие на терапията с Intralipid® върху имунните клетки сред българската популация при жени с неуспешна бременност и рекурентни аборти
 • Срокът на изпълнението му е до края на 2021 г.
 • За анализите ще се използват флоуцитометрично имунофенотипизиране на лимфоцити.
 • (Метода за определяне на НК клетки)
 • Изследването се извършва в „ин витро” условия.
 • За осъществяването им се използва периферна (венозна) кръв
 • Флоуцитометричното имунофенотипизиране е метод, при който с помощта на специфични антитела и съответна апаратура в условия „ин витро” се идентифицират и измерват точно определен вид клетки. Методът не позволява използването им за каквито и да било други цели, освен за горепосочените. След извършване на експеримента, клетките не могат да бъдат използвани отново.

Предвидените рискове и ползи са :

 • Рисковете за участника са минимални, тъй като взимането на венозна кръв е рутинна медицинска процедура, а всички следващи изследвания ще бъдат извършвани „ин витро”, в лабораторни условия и без каквото и да било въздействие върху участника.
 • Резултатите от настоящото изследване ще покажат как терапията с Intralipid® допринася за успешното развитие на застрашена бременност.
 • Конфиденциалност на информацията, получена при провеждане на изследванията върху взетия от Вас биологичен материал е гарантирана.
 • Информацията се съхранява в медицински архив, подлежащ на строг контрол за достъп.

При желание, от Ваша страна, да се включите в изследването, моля свържете се с нас на

e-mail:

info@reproinova.com или ТУК

телефон:

02 965 5711,

вътрешен 157

За целта на изследването ще ви бъде взета венозна кръв двукратно: В деня на инфузията с Intralipid® и четиринадесет дена след инфузията.

При желание от Ваша страна получените резултати може да Ви бъдат предоставени.