I. Имунологични изследвания:


Ia. Инфертилитет при жени:

НК клетъчна активност и лимфоцитен профил

Автоимунни антитела – антитиреоидни, антифосфолипидни, антинуклеарни, антиовариални, антиспермални

Тромбофилии – вродени и имунологични (тромбоцитно-левкоцитни агрегати)

Ембриотоксичен тест

Блокиращи фактори

Антимюлеров хормон

Витамин Д


Ib. Инферилитет при мъже:

SDI тест, интактност на спермалната ДНКII. Генетични изследвания:


IIa. Инфертилитет:

Цитогенетично изследване (кариотипиране)

Вродени тромбофилии

Геномно сканиране и молекулно кариотимиране


IIb. Пренатални генетични анализи:

NYFTY plus

PGD – pre-implantation genetic diagnosis

FISH

Амниоцентеза – пълно молекулно кариотипиране или ДНК анализ за най-чести анеуплоидии

Хорионбиопсия – пълно молекулно кариотипиране или ДНК анализ за най-чести анеуплоидии


IIc. Молекулярна инфектология

Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, HPV


Генетичните анализи се извършват от Геномна лаборатория „Малинов”