I. Имунологични изследвания:

Ia. Инфертилитет при жени:

НК клетъчна активност и лимфоцитен профил

Автоимунни антитела – антитиреоидни, антифосфолипидни, антинуклеарни, антиовариални, антиспермални

Тромбофилии – вродени и имунологични (антифосфолипидни антитела, тромбоцитно-левкоцитни агрегати)

Ембриотоксичен тест

Блокиращи фактори

Антимюлеров хормон

Витамин Д

Ib. Инферилитет при мъже:

Спермограма концентрация, подвижност и морфология на сперматозоиди.

Виталност на сперматозоиди

Антиспермални антитела

Y-микроделеции

SDI тест, интактност на спермалната ДНК

II. Генетични изследвания:

IIa. Инфертилитет:

Вродени тромбофилии

IIb. Молекулярна инфектология

Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Neisseria, Trichomonas, Gardnerela, Treponema, HSV-1/2, CMV, VZV, EBV, Adenovirus, HHV-6, HHV-7, HPV