Виж също тромбофилия, антифосфолипидни антиела

Тромбоцитите са най-малките формени елементи в кръвта. Основната им функция е свързана с кръвосъсирването.

Тромбоцитите в кръвообращението се активират в местата на съдови увреждания или възпаление. Активираните тромбоцити бързо прилепват един към друг (тромбоцитна агрегация) или към субендотелния матрикс. Тези събития са част от естествения процес на кръвосъсирване и поддръжка на физиологична хомеостаза , така и на патологични процеси – тромбоза.

Активираните тромбоцити могат да се прикрепват и към левкоцити и да образуват агрегати, циркулиращи в кръвта. Приблизително един процент от тромбоцитите циркулират под формата на тромбоцитно-лимфоцитни агрегати без това да създава опасност от възникване на патология и последващи усложнения.

Ситуацията при бременност, обаче е различна. Плодът е напълно зависим от майчиния за доставка на хранителни вещества, обмен на кислород и въглероден диоксид както и за освобождаване от ненужните отпадни продукти. Този обмен се осъществява чрез сложна мрежа от множество кръвоносни съдове известни в своята цялост като плацента.

При наличие на повишено количество тромбоцитно-левкоцитни агрегати, при достигането им до най-тънките кръвоносни съдове на плацентата, те предизвикват формирането на миниатюрни тромбчета (съсиреци). С времето количеството на тези тромбчета се увеличава като по този начин възпрепятства правилния и успешен обмен между фетуса и майката. Така плода започва да страда от недостиг на хранителни вещества и кислород. При липсата на диагностика и правилно лечение това води до забавянето, а в последствие и до спиране в развитието на плода.

Тромбоцитно-левкоцитните агрегати са маркер за повишен риск от тромбоза, която може да лежи в основата на хабитуални аборти с неизяснена причина.

Показания за изследване

Жени с два и повече спонтанни аборта в първи триместър от бременността, жени с генетично обусловена тромбофилия.