Основното количество от клетките на имунната система циркулират в кръвта. Техният качествен и количествен състав е строго определен и варира в тесни граници. Всяко отклонение от тази референтни стойности е индикация за състояние на организма различно от физиологичното и предпоставка за патологичен процес или следствие от развитието на такъв .

Имунофенотипът е качественото разпределение и количествено отношение на лимфоцитите в кръвта. Лимфоцитите са едни от най-значимите участници при реализацията както на адаптивния така и на вродения имунитет. Отклоненията от нормалните стойности се свързват с някои патологии, в това число и стерилитет.

Определянето на различни субпопулации бели кръвни клетки в цяла кръв има важно диагностично значение за установяване на рискови фактори за прекъсване на бременността. Репродуктивният имунофенотип дава възможност за откриване на пациенти, при които съществува риск от неуспешна имплантация или загуба на кариотипно (генетично) нормален плод, в следствие на повишени циркулиращи NK клетки и/или неправилно разпределение на Т клетките, хелперни и цитотоксични.

Активираният репродуктивен имунофенотип отразява не само процента на циркулиращите лимфоцити (подобно на репродуктивния имунофенотип), но също и на активираните NK- и Т-клетки.

Неправилната регулацията на NК клетките в периферната кръв и ендометриума се свързва с репродуктивна имунно-патология, като повтарящи се спонтанни аборти , стерилитет и неуспешни ин витро процедури.

Повишено съотношение на хелперни и цитотоксични се наблюдава при голям брой автоимунни заболявания, включително и при синдром на автоимунен репродуктивен неуспех.

Показания за изследване

Определяне на репродуктивния имунофенотип е задължителен при жени с неизяснен стерилитет или при липса на бременност след IVF процедура при трансфер на функционално и морфологично нормални ембриони, или жени с два или повече последователни спонтанни абортa. Трябва да бъдат изследвани за повишение на процента циркулиращи NK- и T- клетки. При установено повишение,  се назначава терапия и е силно препоръчително стойностите да бъдат проследени още един, два пъти през първия триместър на бременността.

Вижте още НК клектъчна активност