Причините за репродуктивните проблеми на значителна част от двойките се дължат на стерилитет с неизяснена етиология, хабитуални аборти, стерилитет, свързан с ендометриоза и неуспешна ембрионална имплатация след ин витро процедура. Съществуващите данни от проведени научни изследвания, засягащи тази субгрупа пациенти, предполагат наличието на повишени нива на ембриотоксини при известна част от тази популация, тъй като е установено, че серуми на жени с изброените състояния подтискат развитието на миши ембриони ин витро. Освен това ембриотоксичния ефект на серуми от пациенти с повтарящи се аборти може да послужи като добър позитивен индикатор за тези жени, които биха се повлияли от имунотерапия. Установено е , че степента на преобладаване на ембриотоксична активност сред жените, претърпели няколко спонтанни аборти, варира в границите на 60-100%.

Ембриотоксичните фактори представляват вид цитокини, които се секретират от левкоцитите (вид клетки на имунитета) на жената и са насочени към ембрионалните тъкани. В случай на абнормна секреция на ембриотоксини по време на бременността, имунната система на жената може да разпознае ембриона като „чужд елемент“ и да мобилизира имунологичен отговор на отхвърляне, което води до аборт.

Показания за изследване

Жени, страдащи от хабитуални аборти, стерилитет, свързан с ендометриоза, неизяснен стерилитет и невъзможност за имплантация след IVF, трябва да бъдат изследвани за ембриотоксични фактори в кръвта.