Витамин D отдавна е известен с важната си роля в човешкото тяло за поддържане на костната структура и минерализация, като подпомага организма за абсорбцията на калций и фосфати от храната.

Основният източник на витамин D за нуждите на организма е кожата, където под действие на ултравиолетовите слънчевите лъчи (UVB) се синтезира витамин D3, който след по-нататъшна преработка в черния дроб и бъбреците се трансформира в биологично най-активната си форма 1,25-дихидроксивитамин D2. Неголеми количества се приемат и с храната предимно рибни продукти и гъби.

Vit_D1

Ефекти на Витамин Д

Изследвания от последното десетилетие показват и допълнителни функции на витамин D освен отдавна известните ни свързани с опорно-двигателната система.

Ефектите от действието на витамин D се обозначават като класически, свързани с костната минерализация и мускулната функция, и не-класически, обхващащи широка гама от физиологични ефекти засягащи ендокринната, имунната и репродуктивната система, както при жени така и при мъже.

Vit_D2

Недостатъчност и дефицит на Витамин Д

Недостигът на витамин D влияе на цялостния ни здравен статус. Има роля при хронични заболявания като диабет, затлъстяване, автоимунни заболяване, сърдечно-съдови заболявания и рак, като се асоциира и с по-висок риск от развитие и смърт в следствие на рак. Витамин D влияе не само на клетките, които изграждат костта. Сега вече знаем, че витамин D може да засегне много различни видове клетки в различни органи на тялото. Начинът, по който го прави е чрез включване и изключване на различни гени в тази клетки. С други думи, витамин D се отразява на начина по който клетката изпълнява своята функция, като може да контролира растежа или смъртта на тази клетка.

През последното десетилетие се наблюдава епидемия от недостиг на витамин D   сред всички расови групи в развитите държави. В действителност, разпространението на витамин D недостатъчност почти се е удвоила за периода от 1994 г. до 2004 г. При повече от 40% от жените в репродуктивна възраст се установява недостиг на витамин D.

Проучване на Българско Дружество по Ендокринология проведено през 2012 година показва тревожни тенденции по отношение на витамин D. Според публикуваните данни 24,8% от жените и 13,4% от мъжете в репродуктивна възраст страдат от тежък дефицит, а при 54,5% се наблюдава недостатъчност.

Витамин Д и репродукция

Значението на витамин D в света на репродукцията става все по-осезателно с развитието на медицината.
При хората, рецептор за витамин D присъства в много женски органи, включително яйчниците, матката и плацентата. Активната форма на витамин D (калцитриол) има много функции в женското възпроизвеждане. Свързан към своя рецептор, калцитриолът е в състояние да контролират гените, участващи в синтеза на естрогени. Лигавицата на матката произвежда калцитриол в отговор на навлизащия в маточната кухина ембрион, непосредствено преди имплантирането. Калцитриолът контролира няколко гени, участващи в имплантацията на ембриона. След като жената забременее, матката и плацентата продължават да синтезират калцитриол, която спомага за организиране на имунните клетки в матката, така че инфекциите да бъдат преборени, без това да навреди на бременността.

Ниските нива на витамин D по време на бременността са свързани с някои усложнения като гестационна хипертония, гестационен диабет, прееклампсия, малък за гестационната възраст плод и имунологични нарушения.

Скорошно проучване установи, че при жени с по-високи нива на витамин D е значително по-вероятно да се постигне бременност при IVF сравнение с жените с по-ниски нива на витамин D. Това наблюдение е повторено в няколко IVF центъра, като се установява, четири пъти разлика в процентите на бременност между жени с нормален витамин D статус и тези с дефицит. В друго проучване, което разглежда реципиентите на донорски яйцеклетки, клинична бременност корелира положително с нивата на витамин D, подчертавайки, че ключовата роля на витамин D по време на бременност започва още от самата имплантация. Макар и да са необходими повече изследвания, се оказва, че нивата на витамин D са свързани с успеха на IVF, както и че най-важната му роля в репродукцията, вероятно е свързана с лигавицата на матката. Все още няма проучвания дали допълнителният прием на витамин D подобрява резултатите от ин витро. Но данните, които съществуват до този момент показват, изключителната ролята на витамин D като средство за подобряване на здравния статус както при клинично здрави хора независимо дали имат или нямат репродуктивни проблеми.

Фактори предразполагащи към поява на дефицит на Витамин Д

  1. Женски пол
  2. По-тъмен цвят на кожата
  3. Затлъстяване
  4. Липса на пряка слънчева светлина
  5. Бременност и кърмене

Определянето на серумните нива на витамин Д, при жени с репрудуктивни проблеми и подготвящи се за ин-витро процедура е от изключително значение за крайния успех и раждането на здраво и жизнеспособно бебе.