Имунната система при човек е отговорна за опазването на организма от атаките на патогени и паразити. Основната ѝ задача е да брани „своето“ и да унищожава „чуждото“. Като носител на генетична информация както от майката, така и от бащата, зараждащият се нов живот се явява „чужд“ за защитните механизми на майката. За да бъде спасен от атаките ѝ съществуват различни механизми за адаптация и осигуряване на комфортна и гостоприемна среда за ембриона. Част от тези механизми са изработването на така наречените „блокиращи фактори“

Блокиращите фактори са от жизнено важно значение за протичането на нормална бременност. Те се изработват от майчиния организъм и са част от множеството механизми за предпазване на ембриона от атаките на имунната система на жената.

При голяма част от жените с хабитуални аборти или такива претърпяващи аборт в момента на изследване се установява липсата на блокиращи фактори. Обратното при всички жени с нормално протичаща бременност се откриват блокиращи фактори.

Показания за изследване

Жени с неизяснен стерилитет, повтарящи се неуспешни IVF цикли, или имат два или повече повтарящи се  спонтанни аборти.