Антимюлеровият хормон (АМН) е гликопротеин, който спада към семейството на TGF-β. Той изпълнява важна роля за развитието на мъжките и женските полови органи през индиферентния стадий от вътреутробното развитие на гонадите. Наличието му предизвиква дегенерация на мюлеровите каналчета и развитие на мъжки полови органи, а отсъствието му води до развитието на женски полови органи.

Синтезата на АМН се осъществява от гранулозните клетки на яйчниковия фоликул и започва в стадий първичен фоликул, достига пик във фаза преантрални и малки антрални фоликули, след което се преустановява. АМН контролира прехода на намиращите се в покой примордиални фоликули към стадий на развитие, а също така участва в мобилизирането на развиващите се FSH-чувствителни фоликули в стадий на ранни антрални фоликули.

Серумните концентрации на АМН достигат измерими стойности през репродуктивната възраст на жената. Тъй като АМН се синтезира директно от развиващите се фоликули, серумните му нива могат се използват като маркер за яйчниковия резерв, отразявайки броя на антралните фоликули.

Стойностите му в отделните периоди на месечния цикъл остават непроменени. При жени концентрациите му са ниски в ранна детска възраст до настъпване на пубертета, след което нивата му намаляват с напредване на репродуктивната възраст, което го прави добър показател за оценка на яйчниковия резерв.

Определянето на АМН може да се използва като маркер:

  • За яйчниковия резерв, в комбинация с FSH и инхибин В
  • За отговор на яйчниците на овариална стимулация при ин витро процедура
  • При синдрома на поликистозните яйчници
  • При гранулозо-клетъчните тумори