Лаборатория Репро Инова предлага пълен набор от рутинни тестове в областта на клиничната имунология. Освен тях нашата лаборатория извършва и редица високо специализирани изследвания в областта на репродуктивната имунология и ендокринология. Някои от тях за първи път са използвани и внедрени в клиничната практика от членове на нашия екип (NK активност, SDI, ембриотоксичен тест и блокиращи фактори).

Тъй като повечето тестове са високо специализирани и специфични, то съвсем разбираемо е, че нямалко от тях се провеждат единствено и само в нашата лаборатория. Такива са NK активност, ембриотоксичен тест и блокиращи фактори, които освен в Репро Инова се извършват само от две лаборатории във Великобритания и САЩ.