Бременността е един непрекъснат процес, който обхваща периода от зачеването до раждането. Резултатите от последните изследвания показват, че промени в имунната система на жената са важни за протичането на успешна бременност. Когато изграждането на имунен толеранс не се случва или протича по неподходящ начин, бременността е неуспешна, което се проявява клинично като стерилитет или повтарящи се спонтанни аборти. През последните години са открити няколко имунологични фактора, свързани с безплодие, както и с неуспешна бременност. Идентификацията на тези фактори позволи диагностиката, а оттам и подходящото лечение на репродуктивни неуспехи с неизяснена етиология.

Причините за репродуктивен неуспех, зависят от периода, през който възниква репродуктивния проблем. Репродуктивният неуспех може да се случи преди имплантацията, по време на имплантациията или след имплантацията.

Пре-имплантационна загуба на бременността (преди имплантациата) настъпва след оплождането и преди имплантирането. Това може да бъде резултат от проблеми в яйцеклетката, сперматозоидите или под действие на различни фактори на средата, в която оплодената яйцеклетка е изложена преди имплантирането.

Проблемите в яйцеклетката може да се проявят клинично като:

Намален яйчников резерв
Преждевременна овариална недостатъчност
Поликистозен овариален синдром

Проблеми в сперматозоидите, които не са установени от стандартния разширен спермален анализ могат да бъдат диагностицирани чрез:

Анализ на ДНК интегритета на сперматозоидите (SDI)
Анализ за Y-хромозомни микроделеции

Проблеми в средата, в която оплодената яйцеклетка или ембриона се намират, се проявяват клинично като:

Дефект в лутеалната фаза
Ендометриозата
Имплантационна недостатъчност

Пери-имплантационна загуба на бременността се проявява клинично като неизяснен стерилитет и/или предклинична, окултна или биохимична бременност или загуба на бременността.

Пост-имплантационната загуба на бременността се проявява клинично като загуба на ембриона (преди 10 гестационна седмица) или на плода (след 10 гестационна седмица). Докато по-голямата част от спонтанните аборти се дължат на хромозомни дефекти, загубата на фетуса е причинена от други фактори. Затова пациенти с два или повече спонтанни аборта и една или повече загуби на плода с неизяснена причина е необходимо да бъдат изследвани преди бременността за пост-имплантационен неуспех, както и по време на бременността – за причините за пост- имплантационна загуба.