Репро Инова в лицето на доцент д-р Румен Русев, специалист по репродуктивна имунология и ендокринология, предоставя консултации на пациенти и общопрактикуващи лекари, специалисти по гинекология, репродуктивна медицина и други.

РЕПРОДУКТИВНА ИМУНОЛОГИЯ

РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ