Репро Инова е посветена на диагностиката, терапията и иновациите в областта на имунологичнo и ендокринологично обусловените причини за репродуктивни неуспехи: безплодие, повтарящи се спонтанни аборти и неуспешни IVF опити.

Репро Инова подпомага лекарите да идентифицират имунологични и ендокринологични рискови фактори при пациента с репродуктивни проблеми.

Репродуктивен неуспех е невъзможността за постигане на успешна бременност. Бременността е един непрекъснат процес, който обхваща периода от зачеването до раждането. Резултатите от последните изследвания показват, че промени в имунната система на жената са важни за протичането на успешна бременност. Когато изграждането на имунен толеранс не се случва или протича по неподходящ начин, бременността е неуспешна, което се проявява клинично като стерилитет или повтарящи се спонтанни аборти. През последните години са открити няколко имунологични фактора, свързани с безплодие, както и с неуспешна бременност. Идентификацията на тези фактори позволи диагностиката, а оттам и подходящото лечение на репродуктивни неуспехи с неизяснена етиология.

Диагностика на репродуктивни проблеми

Поставянето на правилната диагноза е важен компонент от лечението на двойки с репродуктивни проблеми. Диагностичните тестове, спомагащи за идентифицирането на причините за репродуктивен неуспех, зависят от периода, през който възниква репродуктивния проблем. Репродуктивният неуспех може да се случи пре-имплантационно, пери-имплантационно или след имплантацията.

Пре-имплантационна загуба на бременността настъпва след оплождането и преди имплантирането. Това може да бъде резултат от проблеми в яйцеклетката, сперматозоидите или под действие на различни фактори на средата, в която оплодената яйцеклетка е изложена преди имплантирането.

Проблемите в яйцеклетката може да се проявят клинично като:

• Намален яйчников резерв
• Преждевременна овариална недостатъчност
• Поликистозен овариален синдром

Проблеми в сперматозоидите, които не са установени от стандартния разширен спермален анализ могат да бъдат диагностицирани чрез:

• Анализ на ДНК интегритета на сперматозоидите (SDI)
• Анализ за Y-хромозомни микроделеции
Проблеми в средата, в която оплодената яйцеклетка или ембриона се намират, се проявяват клинично като:

• Дефект в лутеалната фаза
• Ендометриозата
• Имплантационна недостатъчност